Blog

Yazılarımız

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğunun Nedeni Nedir?

Otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır.  Hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğuna her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

Otizm'de Erken Teşhisin Önemi

•    Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, •    İsmini söylediğinizde bakmıyorsa, •    Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, •    Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa, •    Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, •    Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa, •    Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa, •    Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, •    Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, •    Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, •    Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa, •    Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, •    Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, Otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir.

Otizmin tanısı nasıl ve kimler tarafından konur?

Tanı koyabilecek kişiler, yalnızca konunun           uzmanı olan doktorlardır. Otizmli çocukların dış görünümleri diğer çocuklardan farklı        değildir; ancak, davranışları farklıdır. Tanı, uzmanlar tarafından çocuğun gözlenmesi, gelişim testleri yapılması ve anne-       babalara çocuğun gelişimi hakkında       sorular sorulmasıyla konur.  Otizmin         tanısı 12 aylıktan itibaren konabilir.         Erken yaşta tanı konması, bir an önce  eğitimin başlaması açısından önemlidir. Ülkemizde otizm tanısı koyabilecek     uzmanlar çocuk ruh hastalıkları uzmanları    ve çocuk nörologlarıdır.