Blog

Yazılarımız

Zekâ Geriliği (MR) kişinin zihinsel beceri- lerinin yaş ortalamasının altında olması, buna bağlı olarak standart eğitim sisteminin bek- lentilerini karşılama konusunda sıkıntı yaşa- ması durumudur. Dikkat, algı, hafıza, akıl yürütme, muhakeme ve problem çözme becerilerinde kronolojik yaşına paralel per- formans sergilemekte zorlanırlar. Yapılan özel eğitim ve psiko-sosyal çalışmalar ile kendi performanslarının en iyisini sergilemeleri mümkündür.